JÓGOVÝ HINDUISTICKÝ MNICH SVÁMÍ GYANESHWARPURI POUSTEVNÍK
ČESKÝ JOGÍN, MYSTIK, DUCHOVNÍ UČITEL V OBSERVACI, TRAMP, SPELEOLOG, NEDOSTUDOVANÝ ARCHEOLOG, DISIDENT V CHKO MORAVSKÝ KRAS, PŘÍLEŽITOSTNÝ BÁSNÍK, FOTOGRAF DUŠE KRAJINY A SPISOVATEL HISTORIE U PANNY MARIE VE KŘTINÁCH
Yogic Hindu monk, hermit, mystic, spiritual teacher in observance, hiker, caver, amateur archaeologist, dissident in the Moravian Karst, poet, photographer, writer of history at the Church of the Name of the Virgin Mary in Křtiny


www.krtiny.info


www.mystickajoga.cz


www.gyaneshwarpuri.cz

Paramhans svami Mahéšvaránanda
www.mahesvarananda.cz


www.hermitphoto.cz

Za koho mne považujete? Evangelium sv. Matouše 16,15.
Pozitivní
upoutávky:
Aikido Daigaku Dojo Brno
Jóga v denním životě
Správa CHKO Moravský kras
Ústav Anthropos MZM
Muzeum Blanenska
Dobrá čajovna Brno