¨
www . HERMITphoto.cz / 6. album: Lidé

HERMITphoto.cz
6. album: Lidé.
Arnošt Hloušek
Speleolog z Habrůvky, nazval jsem ho Otcem habrůvecké speleologie, objevitel jeskyně Arnoštky, jeskyně v Závrtu na Lazech (Jašek - Hlouškův dóm), průkopník legendární Babické chodby Výpustku, nejbližší spolupracovník ZO 6-31 při speleologickém průzkumu na Habrůvecké plošině. Můj starší kamarád. Ve stáří přestoupil do mé Společnosti přátel speleologický průzkum poustevník Marek.
Karel Kalandra
Lidovecký poslanec, po čtyři volební období obstál jako starosta krasové obce Habrůvka, sponzor mého speleologického průzkumu Závrtu u Habrůveckých smrků cementem a pískem, zprostředkoval též dar nevyužitých skruží pro závrt od Obecního úřadu v Habrůvce, dále mi daroval objektiv pro můj fotoaparát Nikon, dobrý člověk, věřící katolík, zajímající se o historii.
P. Tomáš Prnka
Kněz ve Křtinách, děkan, můj velký dobrodinec a mecenáš mých speleologických výzkumů v podzemí chrámu Panny Marie ve Křtinách. Vzpomínám na něj v dobrém.
doc. PhDr. Martin Oliva, Ph.D., DSc.
Archeolog stále ponořený v paleolitu, Ústav Anthropos Moravského zemského muzea v Brně, můj výborný přítel, byl kdysi můj učitel archeologie pravěku na Masarykově univerzitě v Brně, nyní si již tykáme a on mne oslovuje Swami.
Mgr. Inna Mateiciucová, Ph.D.
Dívka a žena, která pro mne v mládí mnoho znamenala, například jsem si v její stopách podal přihlášku na archeologii. Dodnes jsme dobrými přáteli a pravidelně se setkáváme nad šálkem čaje. Inna se zprvu specializovala na neolit Sýrie, nyní se však zaměřuje na stát Omán, kde mají vyčleněnu oblast k výzkumu, která je krasovým poljem. Je proto naděje, že zde bylo pravěké osídlení v době, kdy okolní krajina byla bezvodá poušť. Není pokřtěná, ale velmi filozoficky a psychologicky pokročilá v duchu Carl Gustav Junga.
RNDr. Antonín Tůma
Profesionální ochránce a strážce přírody, vedoucí strážní služby Správy CHKO Moravský kras, můj dobrý kamarád asi od roku 1994, kdy jsme se setkali v Údolí Říčky. Toník je duchovní člověk, neboť se mi přiznal, že věří v Boha, ale je nepraktikující ze srozumitelných důvodů. Zato sbírá po celém Moravském krasu petlahve a ostatní odpadky po neukázeněných návštěvnících tohoto chráněného území, čímž naplňuje princip karmajógy a bhaktijógy.
Prof. PhDr. Josef Unger CSc.
Archeolog a antropolog, emeritní profesor Masarykovy univerzity v Brně, můj duchovní spojenec. Dělal mi odbornou korekturu na mou publikaci Acta Speleohistorica o Křtinách, kde jsme se v roce 1991 potkali při průzkumu u čerstvě námi objevené hrobky opata Matušky. Josef Unger je upřímný zkušený katolík.
Mons. Jan Peňáz
Jiný můj duchovní spojenec z lůna katolické církve. Přeposíláme si své články s duchovní tématikou. Byl farář ve Křtinách v letech 2008 - 2017, kde jsme se i potkali. Pod jeho dohledem jsem speleologicky zkoumal barokní odvodňovací systém pod ambity a Rajským dvorem chrámu P. Marie ve Křtinách. Ví o mně skoro všechno, zejména mé některé diskutabilní kroky v minulosti, přesto mne po křesťansku upřimně miluje. Pomáhal mi s edičními pracemi na mých Acta Speleohistorica na své současné faře v Novém Veselí. Děkuji Vám za vše dobré pane faráři. Pán Bůh žehnej.
Ing. Pavel Chaloupský Ph.D.
Předseda brněnského Speleoklubu ZO 6-12 České speleologické společnosti, bývalý student a dnes zaměstnanec Mendelovy univerzity v Brně, můj dobrý kamarád. Známe se od roku 2004 ze speleologického průzkumu jeskyně Ponorný hrádek na Plošině Skalka. Myslím si že jednou navštíví mého Mistra ve Střílkách. Ale musí si pospíšit.
Anna Šenkyříková
Moje maminka v tomto zrození - křesťanka, která však nepraktikuje. Uctívá však anděly. Má ve svém pokoji malý oltářík. Uznává různé křesťanské osobnosti, například současného papeže Františka. Bohužel jí maso a výdatně kouří cigarety, sleduje televizi, ale jinak je pozitivní, někdy však hněvivá. Přesto ji mám poměrně v úctě a rád. Jsem však od ní odpoután, vzhledem k tomu že jsem již mnich. Sdílím s ní však prozatím společnou domácnost. Nyní hledá znovu Cestu k Ježíšovi. Je moje bohyně Lakšmí, bohyně blahobytu. Mnohokrát v životě mi pomohla.
Milan Hnízdo
Dnes je již zkušený speleolog, který se zaorganizoval v nejvýznamnější speleologické skupině v Moravském krasu - sever, ZO ČSS 6-19 Plánivy. Začínal však v roce 2007 u mně na Děravce. Později mne však opustil, čímž se můj speleologický výzkum bez něho rozpadl. Nevěří v Boha, i když úplný ateista není. Je psychologicky poměrně pokročilý na své Cestě. Chtěl být taky poustevník, ale toužil po ženě, a proto se nakonec stal jen speleologem. Mám ho však poměrně v úctě. Děravku však již nikdy nebudeme otevírat Milane! Raduji se z tebe.


© Svámí GyaneshwarpuriZPĚT